Monday, January 16, 2012

Modul BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

Hasil Pembelajaran


1. Menggunakan internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar talian; model perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.
2. Memilih bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran.
3. Membina tapak pembelajaran yang mudah.
4. Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.
5. Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam internet, alat pengarangan, animasi dalam persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam p&p bahasa Melayu.
6. Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.

Sinopsis:

Kursus ini menjelaskan penggunaan internet, pemilihan bahan internet, laman web, dan papak pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan bahan pengajaran secara dalam talian; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet, simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Tajuk kursus:


Tajuk
Kandungan
Jam
Catatan
1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
Menggunakan web, video, audio, dan imej
Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.
6Modul
2
Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
6


Amali
3
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint
6

Modul
4
Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
Memilih bahan sastera
Memilih bahan tatabahasa
Memilih bahan bidang ilmu lain
6


Amali
5
Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.
6


Modul dan Amali
6
Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
Struktur Linear
Struktur Rangkaian
6


Modul
7
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
Membina bahan.
6Amali
8
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian
Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
6


Amali

9
Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman
Prosedur pengeditan
Prinsip pengeditan
Melaksanakan pengeditan
Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.
6


Modul
10
Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
§ Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
§ Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
§ Membina bahan video dan audio
§ Menggunakan persian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar bertutur dan membaca.
6
Modul dan Amali
11
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
Konferensi secara dalam talian
Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.
6


Amali
12
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
6Modul
13
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
Menggunakan animasi perkataan dan objek PowerPoint
Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
Memanipulasi animasi dalam persembahan
6Amali
14
Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
6Amali
15
Seminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
Mengadakan seminar
Mengadakan pameran

Sunday, January 15, 2012

Sukatan Pelajaran:
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Video Klip P&P BM

Tandas Berkualiti

Bumi Hijau

Harapkan Pagar, Pagar Makan Padi

Arnab yang Sombong

Gagak yang Bijak

BoBoiBoy Merdeka Raya

Makan Sayur-Sayuran

Cuti-cuti Malaysia

Mendengar Guruh di Langit

Berhati2 Mellintas Jalan Raya


Wednesday, January 11, 2012

Lagu untuk P&P BM

Warna-warna Malaysia


Bangun Tidur

Gemilang

Jangan Membuang Sampah Sarap di Sungai

Bapaku Pulang dari Kota

Sunday, January 8, 2012

KATALOG INTERNET

Tajuk

Kata Nama

Url

1. http://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_nama

2. http://tatabahasabm.tripod.com/tata/knama.htm

3. http://portalbahasamelayu.fateback.com/knama.htm

4. http://mbsskl.edu.my/panitia_bm/files/2009/02/carta-kata-nama.pdf

Sinopsis

Laman web ini mengandungi golongan kata nama seperti kata nama am dan kata nama khas.

Tajuk

Kata Kerja

Url

1. http://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_kerja

2. http://www.pingming.edu.my/malay/kata_kerja.html

3. http://upsrbm.tripod.com/index-kk.htm

4.http://www.tutor.com.my/stpm/Golongan%20kata%20kerja/golongan_kata_kerja.htm

Sinopsis

Laman web ini mengandungi golongan kata kerja seperti kata kerja transitif, tak transitif dan pasif.

Tajuk

Kata Adjektif

Url

1.http://www.tutor.com.my/stpm/Golongan%20kata%20adjektif/golongan_kata_adjektif.htm

2. http://tatabahasabm.tripod.com/tata/ksifat.htm

3. http://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_sifat

4. http://portalbahasamelayu.fateback.com/kadjektif.htm

Sinopsis

Laman web ini mengandungi golongan kata adjektif seperti sifat, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, pancaindera dan perasaan.

Tajuk

Kata Tugas

Url

1.http://www.tutor.com.my/stpm/Golongan%20kata%20tugas/golongan_kata_tugas.htm

2. http://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_tugas

3. http://azemi09.wordpress.com/2009/12/07/kata-tugas/

4. http://tatabahasastpm.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1155&Itemid=488

5. http://www.oocities.org/yus7441/ktugas.htm

6. http://tamanceriabelajar.forumotion.net/t221-kata-tugas

Sinopsis

Laman web ini mengandungi golongan kata tugas kata seru, kata tanya, kata perintah dan lain-lain.